کودکان خشن = والدین کودک آزار

۱۳۹۳-۰۸-۲۰

کودکان خشن = والدین کودک آزار یک نویسنده کودک و نوجوان با بیان اینکه « خشم و نفرت و بی احترامی و تحقیر تنها به خانوداه خلاصه نمی شود بلکه همین میزان خشم و بی احترامی را در تمام قشرهای جامعه و حتی در خود کودکی که مورد آزار قرار گرفته است نسبت به دیگر…

Read More